Bagaimana untuk melaporkan pilihan saham insentif mengenai pulangan cukai

Laporkan sebarang pelupusan kelayakan pada baris 7 Terma dan syarat Borang mungkin berbeza dan boleh berubah tanpa notis. Jika anda mempunyai pilihan saham insentif, anda tidak perlu membayar sebarang cukai di atasnya sehingga anda menjual saham itu. Jaminan Sokongan Audit: Kepuasan Dijamin - atau anda tidak membayar. Jaminan Kepuasan: Import cepat tidak tersedia untuk Perniagaan TurboTax. Pulangan cukai mudah adalah Borang sahaja, tanpa jadual yang dilampirkan. Opsyen saham insentif mesti diberikan di bawah perjanjian opsyen bertulis dan hanya tersedia untuk pekerja syarikat, bagaimana untuk melaporkan opsyen saham insentif ke atas pulangan cukai. Percetakan atau penyampaian elektronik memaparkan kepuasan anda mencerminkan kepuasan anda dengan TurboTax Online, yang pada masa itu anda perlu membayar atau mendaftar untuk produk tersebut.

Saham yang anda jual kurang daripada satu tahun selepas pembelian dianggap urus niaga jangka pendek dan mesti disenaraikan dalam Bahagian I. Gunakan Bahagian II untuk melaporkan urus niaga jangka panjang anda. Senaraikan bilangan saham yang dijual, tarikh pembelian dan jualan, asas kos anda, harga jualan, dan keuntungan atau kerugian anda terhadap penjualan. Asas kos adalah nilai stok pada tarikh latihan. Jumlah setiap lajur dan lengkapkan lembaran kerja cukai untuk menentukan cukai keuntungan modal anda atau potongan kerugian modal. Video Hari Ini.


bagaimana untuk melaporkan opsyen saham insentif ke atas pulangan cukai

Opsyen saham insentif mesti diberikan di bawah perjanjian pilihan bertulis dan hanya tersedia untuk pekerja syarikat.

bagaimana untuk melaporkan opsyen saham insentif ke atas pulangan cukai

Opsyen saham membolehkan anda membeli saham pada harga tertentu, tidak kira apa harga pasaran pada hari itu. Harga ditetapkan pada tarikh syarikat memberi pilihan. Rawatan cukai pilihan anda bergantung kepada sama ada ia dianggap sebagai pilihan saham insentif atau pilihan saham tidak berkelayakan.


Pilihan saham tidak berkelayakan boleh diberikan kepada perunding, vendor dan kontraktor bebas yang lain. Langkah 1 Latihan pilihan anda untuk membeli saham stok syarikat. Anda tidak mempunyai cukai untuk melaporkan sehingga anda menjalankan pilihan. Jika anda mempunyai pilihan saham insentif, anda tidak perlu membayar sebarang cukai di atasnya sehingga anda menjual saham itu. Opsyen saham tidak berkelayakan menjadi sebahagian daripada pendapatan biasa anda apabila dilaksanakan. Perbezaan dalam harga pasaran dan harga pelaksanaan telah ditambah ke dalam Kotak 1 Senarai W anda amaun ini pada baris 7 pada Borang Langkah 2 Tentukan sama ada sebarang jualan adalah kelayakan atau kelayakan yang tidak layak.


Untuk layak mendapat rawatan cukai keuntungan modal, anda mesti memegang saham opsyen saham insentif sekurang-kurangnya satu tahun selepas latihan dan dua tahun selepas tarikh pemberian. Jika anda menjual stok anda lebih cepat daripada itu, ia adalah pelupusan yang membatalkan, dan apa-apa keuntungan akan dikenakan cukai pada kadar pendapatan biasa. Pelupusan kelayakan ini akan dimasukkan ke dalam jumlah upah anda dalam kotak 1 Laporan W anda apa-apa pelupusan yang hilang kelayakan pada baris 7 Borang Langkah 3 Senaraikan pelupusan masing-masing pada baris berasingan Bahagian I atau II Jadual D, bergantung sama ada ia pegangan jangka pendek atau pemegangan jangka panjang.